Jan Magne Almenning4 mål i 2021
Ola Hilmen Hovi4 mål i 2021
Mats Veisene3 mål i 2021

Arkiv

I lista under finn du oversikt over alle saker som er publisert om dei aldersbestemte laga våre i 2019.